Wat is de zelfkennismethode (ZKM)

Uitgangspunt van de zelfkennismethode (ZKM) is het unieke persoonlijke verhaal van uw medewerker. Bij ZKM worden mensen zich in korte tijd bewust van onderliggende innerlijke drijfveren; van kennis die deels verborgen lag in hun eigen levensverhaal. Hierdoor komen ze tot relevante inzichten en gemotiveerde keuzes voor verandering.

Duidelijke structuur

De kracht van de ZKM ligt in de combinatie van werken binnen een duidelijke structuur, die wetenschappelijk onderbouwd is, met tegelijkertijd alle aandacht en ruimte voor het persoonlijke verhaal van de medewerker. De focus binnen de ZKM ligt niet op het probleemverhaal van de medewerker, maar op het hele (levens)verhaal.  De ZKM biedt het beste van twee werelden: ruimte voor ieders eigen verhaal, gecombineerd met een evidence based methodische aanpak.

“De belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn”

(Albert Einstein)

Waarderingstheorie

ZKM en de onderliggende waarderingstheorie zijn ontwikkeld door prof. dr. H.J.M Hermans en drs. E. HermansJansen. De waarderingstheorie en methode zijn gebaseerd op de narratieve psychologie waarin het verhaal dat iemand vertelt over zichzelf en zijn wereld centraal staat.

Beroepsvereniging

De ZKM is één van de weinige coachingsmethoden met een eigen beroepsvereniging (ZKM Vereniging), kwaliteitssysteem en certificering van de leden die de methode in de praktijk brengen. De coach heeft een tweejarige postacademische opleiding afgerond en onderschrijft de ethische code van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de richtlijnen voor de geregistreerde ZKM-consultant.

Wat is familieopstelling

Het maken van een familieopstelling is een vorm van alternatieve psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten en coaches die systemisch werken trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.

Er ontstaat zo een tableau vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring en scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

Podcast over jouw plek in het gezin

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar een organisatieopstelling.

Klantreactie coaching 1
Klantreactie coaching 2

Coaching traject

Logo coforcoaching

Klaar om de stap te zetten?

Vraag een informatief gesprek aan

Scroll naar boven